среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachety Winylowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie balaski z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenie plastykowe na plot i furtkę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji i planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do budowy balaski plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy zamierzane ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy projektowane balaski PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий